KLEKOT - Realizacje brukarskie:

Atutem naszej firmy jest fachowość, solidność oraz terminowość. Jest to zasługą naszej kadry pracowniczej, wyspecjalizowanych fachowców oraz zaplecza transportowego w postaci nowoczesnych maszyn brukarskich oraz zaplecza materiałowego. Firma nasza posiada duże własne zaplecze maszyn do robót ziemnych jak i wywrotek. Pozwala nam to szybko i profesjonalnie wykonywać polecane nam zlecenia. Poniżej przedstawiamy relacje z naszych wykonanych zleceń, które zlecone zostały przez firmy jak i przez osoby prywatne.

Inwestycja: Przebudowa ul. Słonecznej w Wałczu

Inwestor: Gmina Miejska Wałcz ul. Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz

Generalny Wykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot jako Generalny Wykonawca przy budowie "Przebudowa Ul. Słonecznej w Wałczu" na wykonanie remont drogi wraz z infrastrukturą wod-kan.

W zakres robót wchodzą:

Roboty ziemne:
− Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywozem urobku z terenu budowy
− Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki
− Wywóz ziemi
− Wywóz gruzu

Roboty brukarskie:
− Rozbiórka istniejących nawierzchni drogi z kruszywa
− Rozbiórka krawężników betonowych
− Rozbiórka nawierzchni chodników z płytek betonowych
− Ustawienie nowych krawężników betonowych 15x30x100 wraz z ławą betonową z oporem
− Ustawienie obrzeży betonowych 8x25x100 na ławie betonowej
− Ułożenie ścieków ulicznych z kostki betonowej
− Wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
− Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej 8 cm na podyspce cementowo-piaskowej
− Wykonanie podbudowy betonowej o gr. 20 cm
− Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 5 cm

Roboty Wod-Kan:
− Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi
− Budowa studni rewizyjnych betonowych fi 1000 mm
− Regulacja pionowa urządzeń wod-kan i studzienek telekomunikacyjnych

Roboty towarzyszące:
− Wynajem Koparko-Ładowarki
− Wynajem Koparki
− Wynajem Wywrotki
− Dostawa kruszywa (piasek, żwir, pospółka, kruszywo łamane)

Stylistyka:
Droga– kolor szary
Zjazdy – kolor grafit
Chodniki – kolor melanż dwa kolory

SLONECZNA014 SLONECZNA134

SLONECZNA005 SLONECZNA146