SPRZEDAŻ KRUSZYWA BUDOWLANEGO I DROGOWEGO:

piasek 0-2

piasek 0-4

pospółka nienormatywna

piasek zasypowy - piasek obsypkowy

Piasek Zasypowy

Piasek Obsypkowy

Pospółka 0-16

Pospółka 0-32

żwir 2-16, żwir 2-8, żwir 8-16, żwir 16-32

żwir 2-8

żwir 8-16

żwir 16-32

mieszanka do stabilizacji mechanicznej (Tłuczeń Łamany) 0-31

kryszwo łamane (Kliniec Łamany) 0-63

Gruzobeton Ceglano - Betonowy

Gruzobeton Betonowy

Żwiry to naturalny materiał gruboziarnisty, który jest okruchową skałą.

Zastosowanie:

Żwir 1/4

Żwir 1/4

Zastosowanie: posadzki z ogrzewaniem podłogowym

Gęstość nasypowa: 1,6 t/m3

Frakcja Kruszywa: od 1 mm do 4 mm

Minimalna ilość w sprzedaży to 27 ton

Dostępność: od ręki

Żwir 2/8

Żwir 2/8

Zastosowanie: średnie i grube wylewki betonowe, szczególnie stropy, schody, fundamenty, chudziaki, kruszywo na ścieżki, chodniki itp

Gęstość nasypowa: 1,7 t/m3

Frakcja Kruszywa: od 2 mm do 8 mm

Minimalna ilość w sprzedaży to 27 ton

Dostępność: od ręki

Mieszanka 0/16 mm

Mieszanka 0/16 mm

Zastosowanie: wylewki betonowe, chudziaki, prefabrykaty budowlane

Gęstość nasypowa: 1,7 t/m3

Frakcja Kruszywa: od 0 mm do 16 mm

Minimalna ilość w sprzedaży to 27 ton

Dostępność: od ręki

Żwir 2/16 mm

Żwir 2/16 mm

Zastosowanie: średnie i grube wylewki betonowe, szczególnie stropy, schody, fundamenty, chudziaki, kruszywo na ścieżki, chodniki itp

Gęstość nasypowa: 1,7 t/m3

Frakcja Kruszywa: od 2 mm do 16 mm

Minimalna ilość w sprzedaży to 27 ton

Dostępność: od ręki

Żwir 8/16 mm

Żwir 8/16 mm

Zastosowanie: średnie i grube wylewki betonowe, szczególnie stropy, schody, fundamenty, chudziaki, kruszywo na ścieżki, chodniki itp

Gęstość nasypowa: 1,7 t/m3

Frakcja Kruszywa: od 8 mm do 16 mm

Minimalna ilość w sprzedaży to 27 ton

Dostępność: od ręki

Żwir 16/32 mm

Żwir 16/32 mm

Zastosowanie: średnie i grube wylewki betonowe, szczególnie stropy, schody, fundamenty, chudziaki, kruszywo na ścieżki, chodniki itp

Gęstość nasypowa: 1,7 t/m3

Frakcja Kruszywa: od 16 mm do 32 mm

Minimalna ilość w sprzedaży to 27 ton

Dostępność: od ręki

Żwiry o uziarnieniu w przedziale 2 do 63 mm znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie i drogownictwie:

 • betonu architektonicznego
 • betonu posadzkowego
 • betonu kontraktorowego
 • betonu samozagęszczalnego
 • betonu hydrotechnicznego
 • do produkcji masywnych elementów betonowych
 • do produkcji galanterii i prefabrykatów budowlanych
 • w przemyśle materiałów autoklawizowanych
 • do produkcji podbudów z chudego betonu
 • do wykonywania robót budowlanych jako materiał na podbudowy, nasypy, umocnienia gruntów
 • do wykonywania robót budowlanych jako materiał filtracyjny, drenażowy, do opasek melioracyjnych wokół budynków
 • jako materiał dekoracyjny w ogrodnictwie, przy tworzeniu zielonej architektury.

Kruszywo grube spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z europejskimi:

 • PN–EN 12620 - Kruszywa do betonu;
 • PN–EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
 • PN–EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Sprzedaż świadczymy w Miejscowościach: Wałcz, Piła, Jastrowie, Człopa, Tuczno, Trzcianka, Mirosławiec, Czaplinek, Złotów, Kalisz Pomorski, Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Szydłowo, Złotów, Okonek, Świdwin, Połczyn Zdrój, Recz, Choszczno

Sprzedaż świadczymy w Powiatach: Wałecki, Czarnkowsko - Trzcianecki, Pilski, Złotowski, Szczecinecki, Drawski, Świdwiński, Łobeski, Choszczeński