Inwestor: Gmina Miejska w Wałczu ul. Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz

Generalny Wykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania:  Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa, rozbiórka krawężników betonowych, rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych, wywóz gruzu, wykonanie robot ziemnych wraz z wywozem urobku, ustawienie nowych krawężników 15x30x100 wraz z ławą betonową z oporem, ustawienie obrzeży betonowych 8x25x100 na ławie betonopwej, ułożenie ścieków ulicznych z kostki betonowej 8 cm  na ławie betonowej, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na ławie, wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej 8 cm, wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi, budowa studni rewizyjnych betonowych fi 1000 mm, regulacja pionowa urządzeń wod-kan i studzienek telekomunikacyjnych, wykonanie podbudowy betonowej, wzmocnienie podłoża warstwą gruntocementu, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, wykopy pod ławy fundamentowe, dostawa kruszywa budowlanego (piasek płukany, żwir, pospółka, kruszywo łamane), koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni brukowych, dostawa kruszywa drogowego, układanie nawierzchni z kostki brukowej, ułożenie krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem, wywóz gruzu wraz z utylizacją

 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
Geotagging
 
 

 Geotagging

 
Powered by Phoca Gallery