Świadczymy usługi recyklingu gruzu, dzięki temu koszty obsługi inwestycji mogą być znacznie obniżone. Nie będzie konieczności wywożenia gruzu na wysypisko.

Gruz z recyklingu można go będzie użyć np. do stabilizacji i wzmocnienie gruntu czy jako podsypkę do nawierzchni utwardzonych.