Modernizacja Ciągów Komunikacyjnych na Terenie Zakładu Produkcyjnego POWER-TECH

Inwestor: POWERTECH Janusz Marcin Ejma

Generalny Wykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania:  Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, Mikroniwelacja terenu, dostawa kruszywa budowlanego, wynajem Koparko-Ładowarki, wynajem wywrotki, roboty ziemne, rozbiórka ścian żelbetonowych za pomocą młota wyburzoniowego, załadunek gruzu na samochody samowyładowcze, wywóz gruzu z terenu budowy, wykonanie nasypów z kruszywa drogowego, wykonanie podbudowy betonowej pod nawierzchnie z kosti brukowej, rozbiórka krawężników betonowych, rozbiórka obrzeży betonowych, rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej wraz z jej segregacją i wyczyszczeniem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod nawierzchnie z kostki brukowej, ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Domki Jednorodzinne - Układanie Kostki Brukowej

Inwestor: Klient Indywidulany

Generalny Wykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania:  Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, Mikroniwelacja terenu, dostawa kruszywa budowlanego, wynajem Koparko-Ładowarki, wynajem wywrotki, roboty ziemne, układanie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, układanie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wszelkiego rodzaju usługi brukarskie

Zwiększenie Atrakcyjności Turystycznej Jeziora Raduń oraz Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Poprzez Budowę Sieci Ścieżek Rowerowych w Mieście Wałcz

Inwestor: Miasto Wałcz

Generalny Wykonawca: Maxi Star Sp. Z.o.o.

Podwykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania:  Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, Mikroniwelacja terenu, dostawa kruszywa budowlanego, wynajem Koparko-Ładowarki, wynajem wywrotki, roboty ziemne, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej, ułożenie oproników betonowych na ławie betonowej z oporem, ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Komplesowe Rozwiązania Gospodarki Wodno-Ściekowej dla Miasta Wałcza

Inwestor: ZWiK w Wałczu

Generalny Wykonawca: Pekum Sp. Z.o.o.

Podwykonawca: Przemysłówka Olsztyn

Podwykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania:  Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, Mikroniwelacja terenu, dostawa kruszywa budowlanego, wynajem Koparko-Ładowarki, wynajem wywrotki, roboty ziemne, rozbiórka ścian żelbetonowych za pomocą młota wyburzoniowego, załadunek gruzu na samochody samowyładowcze, wywóz gruzu z terenu budowy

Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka w Skrzatuszu

Generalny Wykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania:  Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, roboty wykończeniowe, elementy ulic, Mikroniwelacja terenu, wykopy pod ławy fundamentowe, dostawa kruszywa budowlanego, wynajem Koparko-Ładowarki, wynajem wywrotki, roboty ziemne, koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni brukowych, dostawa kruszywa drogowego, ułożenie krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem, ułożenie obrzeży na ławie betonowej z oporem

 
Powered by Phoca Gallery