KLEKOT - Realizacje brukarskie:

Atutem naszej firmy jest fachowość, solidność oraz terminowość. Jest to zasługą naszej kadry pracowniczej, wyspecjalizowanych fachowców oraz zaplecza transportowego w postaci nowoczesnych maszyn brukarskich oraz zaplecza materiałowego. Firma nasza posiada duże własne zaplecze maszyn do robót ziemnych jak i wywrotek. Pozwala nam to szybko i profesjonalnie wykonywać polecane nam zlecenia. Poniżej przedstawiamy relacje z naszych wykonanych zleceń, które zlecone zostały przez firmy jak i przez osoby prywatne.

logo klekotINWESTYCJA - Remont ulicy Gdańskiej w Czaplinku

logo klekotINWESTOR  - Gmina Czaplinek 78-550 Czaplinek ul. Rynek 6

logo klekotGENERALNY WYKONAWCA - Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres prac:

PRZEBUDOWA ULICY GDAŃSKIEJ W CZAPLINKUPRZEBUDOWA ULICY GDAŃSKIEJ W CZAPLINKU
PRZEBUDOWA ULICY GDAŃSKIEJ W CZAPLINKUPRZEBUDOWA ULICY GDAŃSKIEJ W CZAPLINKU

 PRZEBUDOWA ULICY GDAŃSKIEJ W CZAPLINKUPRZEBUDOWA ULICY GDAŃSKIEJ W CZAPLINKUPRZEBUDOWA ULICY GDAŃSKIEJ W CZAPLINKUPRZEBUDOWA ULICY GDAŃSKIEJ W CZAPLINKUPRZEBUDOWA ULICY GDAŃSKIEJ W CZAPLINKUPRZEBUDOWA ULICY GDAŃSKIEJ W CZAPLINKU

 logo klekot Parametry projektowanych drógi:

Parametry projektowanych dróg· klasa dróg - klasa D

kategoria ruchu - KR1

prędkość projektowa - Vp = 30 km/h

długości poszczególnych dróg: ul. Gdańska dł. 297,97 mb

szerokości poszczególnych dróg oraz powierzchnia: ul. Gdańska szer. 5,0 m

powierzchnia nawierzchni drogi 1543 m2·

szerokości chodników oraz powierzchnia: ul. Gdańska szer. 1,50 - 2,0 m, powierzchnia chodnika 444,50 m2·

pochylenie poprzeczne jedni 2,0 %· spadek poprzeczny chodnika 2,0% w kierunku jezdni.·

szerokość powierzchni utwardzonych płytami ażurowymi - 1,98 - 3,10 m

Powierzchnia: ul. Gdańska 516,50 m2,· powierzchnia zjazdów: ul. Gdańska 295 m2

W zakres robót wchodzą:

logo klekotRoboty ziemne:

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywozem urobku z terenu budowy
Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki
Wykonanie podbudowy z kruszwa łamanego
Wykonanie podobudowy z betonu

logo klekotRoboty brukarskie:
Ułożenie krawężników na ławie betonowej wraz z oporem
Ułożenie obrzeży na ławi betonowej
Ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
Wykonanie placów manewrowych z kruszywa łamanegoRoboty towarzyszące:
Wynajem Koparko-Ładowarki
Wynajem Koparki
Wynajem Wywrotki
Dostawa kruszywa (piasek, żwir, pospółka, kruszywo łamane) 

logo klekotStylistyka:
Droga - kostka brukowa typu Behaton kolor Szary

Zjazdy - kostka brukowa typu Cegiełka kolor Grafit

Chodniki - kostka brukowa typu Cegiełka kolor Szary