Market DINO w Miejscowości Jastrowie

Inwestor: DINO Polska S.A.

Generalny Wykonawca: Krot Invest Sp. Z.o.o.

Podwykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania: Mikroniwelacja terenu, dostawa kruszyw budowlanych, dostawa kruszyw drogowych, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy pod nawierchnię z kostki brukowej, ułożenie krawężników betonowych, ułożenie obrzeży betonowych, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej.

Remont Nawierzchni Chodnika w Wałczu przy ul. Kościuszkowców

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad O/Szczecin -Rejon Wałcz

Generalny Wykonawca: Grupa Kapitałowa Pol-Dróg Sp. Z.o.o. O/Piła

Podwykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania: Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej, wymiana krawężników betonowych, wymiana obrzeży betonowych, mikroniwelacja terenu, wykopy pod ławy fundamentowe, dostawa kruszywa budowlanego, wynajem Koparko-Ładowarki, wynajem wywrotki, roboty ziemne, koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni brukowych, dostawa kruszywa drogowego 

Budowa Ścieżki Pieszo-Rowerowej w Ciągu Drogi Krajowej nr 10 (ul. Nowomiejska) w m. Wałcz

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad O/Szczecin -Rejon Wałcz

Generalny Wykonawca: Grupa Kapitałowa Pol-Dróg Sp. Z.o.o. O/Piła

Podwykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania:  Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, Mikroniwelacja terenu, wykopy pod ławy fundamentowe, dostawa kruszywa budowlanego, wynajem Koparko-Ładowarki, wynajem wywrotki, roboty ziemne, koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni brukowych, dostawa kruszywa drogowego, układanie nawierzchni z kostki brukowej, ułożenie krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem

Budowa Ścieżki Pieszo-Rowerowej w Ciągu Drogi Krajowej nr 10

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad O/Szczecin -Rejon Wałcz

Generalny Wykonawca: Grupa Kapitałowa Pol-Dróg Sp. Z.o.o. O/Piła

Podwykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania:  Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, Mikroniwelacja terenu, wykopy pod ławy fundamentowe, dostawa kruszywa budowlanego, wynajem Koparko-Ładowarki, wynajem wywrotki, roboty ziemne, koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni brukowych, dostawa kruszywa drogowego, układanie nawierzchni z kostki brukowej, ułożenie krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem

Ozen w Wałczu

Inwestor: OZEN Sp. Z.o.o.

Generalny Wykonawca: AWBUD S.A.

Podwykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania: Wykopy pod ławy fundamentowe, dostawa kruszywa budowlanego, wynajem Koparko-Ładowarki, wynajem wywrotki, roboty ziemne, koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni brukowych, dostawa kruszywa drogowego

 
Powered by Phoca Gallery