Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Miejscowości Kłębowiec poprzez jego Utwardzenie

Inwestor: Gmina Wałcz

Generalny Wykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania:  Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, Mikroniwelacja terenu, wykopy pod ławy fundamentowe, dostawa kruszywa budowlanego, wynajem Koparko-Ładowarki, wynajem wywrotki, roboty ziemne, koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni brukowych, dostawa kruszywa drogowego, układanie nawierzchni z kostki brukowej, ułożenie krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem

Remont Chodników Należących do Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wałczu

Inwestor: Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wałczu

Generalny Wykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania:  Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, wykopy pod ławy fundamentowe, dostawa kruszywa budowlanego, wynajem Koparko-Ładowarki, wynajem wywrotki, roboty ziemne, koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni brukowych, dostawa kruszywa drogowego, rozebranie nawierzchni z płytek chonikowych,  układanie nawierzchni z kostki brukowej, ułożenie krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem

Turystyczne Zagospodarowanie Jeziora Raduń w Wałczu

Inwestor: Urząd Miasta w Wałczu

Generalny Wykonawca: Maxi Star Sp. Z.o.o.

Podwykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania:  Roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, wywóz gruzu, roboty ziemne, podbudowy, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, mikroniwelacja terenu, wykopy pod ławy fundamentowe, dostawa kruszywa budowlanego, wynajem Koparko-Ładowarki, wynajem wywrotki, roboty ziemne, koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni brukowych, dostawa kruszywa drogowego, układanie nawierzchni z kostki brukowej, ułożenie krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem, ułożenie obrzeży betonowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię z kostki brukowej.

Maschinenbau Jessenitz Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Inwestor: Maschinenbau Jessenitz Sp. Z.o.o.

Generalny Wykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania:  Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, mikroniwelacja terenu, wykopy pod ławy fundamentowe, dostawa kruszywa budowlanego, wynajem Koparko-Ładowarki, wynajem wywrotki, roboty ziemne, koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni brukowych, dostawa kruszywa drogowego, układanie nawierzchni z kostki brukowej, ułożenie krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem, ułożenie obrzeży betonowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię z kostki brukowej.

Pasaż Czerwona Torebka w Wałczu

Inwestor: Czerwona Torebka Spółka Akcyjna

Generalny Wykonawca: Unibet Sp. Z.o.o.

Podwykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania:  Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, mikroniwelacja terenu, wykopy pod ławy fundamentowe, dostawa kruszywa budowlanego, wynajem Koparko-Ładowarki, wynajem wywrotki, roboty ziemne, koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni brukowych, dostawa kruszywa drogowego, układanie nawierzchni z kostki brukowej, ułożenie krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem, ułożenie obrzeży betonowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię z kostki brukowej.

 
Powered by Phoca Gallery