Roboty rozbiórkowe wraz z wyburzeniem budynku w Wałczu przy ul. Roboniczej

godz. 12:00

ROZBIORKA01  Rozbiórka Budynku Mieszkalnego

Rozbiórka Budynku Mieszkalnego Rozbiórka Budynku Mieszkalnego

godz. 15:00

 

 Rozbiórka Budynku Mieszkalnego Rozbiórka Budynku Mieszkalnego

Rozbiórka Budynku Mieszkalnego