Firma KLEKOT kontynuuje prace związane z rozbiórką istniejącego bioreaktora RB2 pod  budowę osadników wtórnych - prefabrykacja zbrojenia, odwodnienie wykopu, wykonanie chudego betonu pod leje osadnika. Rozpoczęto prace związane z przebudową Stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu m.in. zdemontowano zbiornik na wapno, rozpoczęto prace związane z wykonaniem zbrojenia fundamentów pod przybudówkę, rozpoczęto demontaż urządzeń oraz kostki brukowej.

Zakres prac :

  • Rozbiórka ścian i posadzki za pomocą młota wyburzeniowego
  • Przygotowanie gruzu pod załadunek na samochody ciężarowe - typ wywrotka
  • Załadunek i wywóz gruzu z terenu budowy

 ROZBIORKA02ROZBIORKA46

ROZBIORKA06ROZBIORKA11ROZBIORKA04ROZBIORKA19ROZBIORKA05ROZBIORKA49