Modernizacja Ciągów Komunikacyjnych na Terenie Zakładu Produkcyjnego POWER-TECH

W Kwietniu 2015 firma KLEKOT w związku z podpisaną umową wykonywała następujące roboty :

Roboty brukarskie :

 • Rozbiórka istniejących dróg, placów oraz chodników wraz z opaskami budynków
 • Wykonanie nowych nawierzchni chodników i opasek bet. oraz dróg i placów namewrowych o nośności 40 ton
 • Wykonanie podbudowy betonowej
 • Wykonanie podobudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
 • Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki
 • wykonanie nasypów z kruszywa (pospółka) pod warstwy konstrukcyjne dróg itp

Obsługa Budowy :

 • Dostawa kruszywa budowlanego - piasek, żwir, pospółka
 • Wynajem Koparko - Ładowarki
 • Wynajem Wywrotki
 • Roboty ziemne - wykopy pod zbiornik, wywóz ziemi i gruzu
 • Wynajem Koparki

Roboty Rozbiórkowe :

 • Częściowa rozbiórka rampy załadunkowej
 • Rozbiórka starej trafostacji
 • Załadunek gruzu z rozbiórki
 • Wywóz wraz z utylizacją gruzu betownowego

Dziękujemy firmie POWER-TECH za obdarzenie naszej firmy zaufaniem i zlecenie tak ciekawego projektu.

 

Modernizacja Ciągów Komunikacyjnych na Terenie Zakładu Produkcyjnego POWER-TECH Modernizacja Ciągów Komunikacyjnych na Terenie Zakładu Produkcyjnego POWER-TECH

Modernizacja Ciągów Komunikacyjnych na Terenie Zakładu Produkcyjnego POWER-TECH Modernizacja Ciągów Komunikacyjnych na Terenie Zakładu Produkcyjnego POWER-TECH

Modernizacja Ciągów Komunikacyjnych na Terenie Zakładu Produkcyjnego POWER-TECH Modernizacja Ciągów Komunikacyjnych na Terenie Zakładu Produkcyjnego POWER-TECH

Modernizacja Ciągów Komunikacyjnych na Terenie Zakładu Produkcyjnego POWER-TECH Modernizacja Ciągów Komunikacyjnych na Terenie Zakładu Produkcyjnego POWER-TECH

Modernizacja Ciągów Komunikacyjnych na Terenie Zakładu Produkcyjnego POWER-TECH Modernizacja Ciągów Komunikacyjnych na Terenie Zakładu Produkcyjnego POWER-TECH

Modernizacja Ciągów Komunikacyjnych na Terenie Zakładu Produkcyjnego POWER-TECH Modernizacja Ciągów Komunikacyjnych na Terenie Zakładu Produkcyjnego POWER-TECH

Modernizacja Ciągów Komunikacyjnych na Terenie Zakładu Produkcyjnego POWER-TECH Modernizacja Ciągów Komunikacyjnych na Terenie Zakładu Produkcyjnego POWER-TECH