ZWiK Bez Tajemnic
Firma KLEKOT w związku z podpisanymi umowami wykonywała zadania na w/w budowie w branżach takich jak:
  • Dostawa kruszywa - piasek, żwir, piasek zasypowo - obsypkowy, pospółka
  • Roboty ziemne - wykopy, niwelacja terenu, obsypywanie zbiornikówm, wywóz ziemi itp
  • Rozbiórki starych betonowych osadników
  • Wynajem maszyn budowlanych - koparko-ładowarki, koparki, wywrotki