W dniu 31 Października w 70 wydaniu bezpłatnej gazety "Extra-Wałcz" opisano inwestycję, przy której nasza firma pełni kluczowe zadanie polegające na: Dostawie Kruszywa Budowlanego, Wykonaniu Wykopu pod nowy reaktor biologiczny (widoczny na zdjęciu), Rozbiórka starych reaktorów biologicznych zadanie realizowane jest pod nazwą "Kompleksowe Rozwiązanie Gospodarki Wodno - Ściekowej dla Miasta Wałcza" extrawałcz 70                                           Zakład Budowlano - Transportowy Janusz Klekot na w/w budowie wynajmuje również koparko - Ładowarki, Koparki oraz Wywrotki w celu wykonywania innych robót ziemnych i rozbiórkowych.