Miło nam poinformować, że firma KLEKOT w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Zarządem Dróg w Wałczu będzie świadczyć usługi polegające na zimowym utrzymywaniu dróg powiatowych w latach 2014 - 2017 na terenie powiatu wałeckiego. Firma KLEKOT będzie obsługiwać drogi na odcinkach Nowa Szwecja - Wiesiółka – do dr. kraj. nr 10, Witankowo- Czapla-Wiesiółka, Wiesiółka – Tarnowo (gr. pow.)

Odśnieżanie, usuwanie śniegu, odśnieżanie dróg powiatowych oraz zwalczanie śliskości drogowej mieszanką piaskowo-solną

 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu wałeckiego w sezonach zimowych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
 
Zakres odśnieżania będzie obejmował w szczególności:
  • odśnieżanie dróg za pomocą pługów
  • zwalczanie śliskości zimowej na drodze
  • wywóz śniegu