Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Wałczu

Inwestor: Gmina Miejska w Wałczu ul. Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz

Generalny Wykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania:  Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa, rozbiórka krawężników betonowych, rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych, wywóz gruzu, wykonanie robot ziemnych wraz z wywozem urobku, ustawienie nowych krawężników 15x30x100 wraz z ławą betonową z oporem, ustawienie obrzeży betonowych 8x25x100 na ławie betonopwej, ułożenie ścieków ulicznych z kostki betonowej 8 cm  na ławie betonowej, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na ławie, wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej 8 cm, wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi, budowa studni rewizyjnych betonowych fi 1000 mm, regulacja pionowa urządzeń wod-kan i studzienek telekomunikacyjnych, wykonanie podbudowy betonowej, wzmocnienie podłoża warstwą gruntocementu, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, wykopy pod ławy fundamentowe, dostawa kruszywa budowlanego (piasek płukany, żwir, pospółka, kruszywo łamane), koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni brukowych, dostawa kruszywa drogowego, układanie nawierzchni z kostki brukowej, ułożenie krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem, wywóz gruzu wraz z utylizacją

Baza Magazynowa z zapleczem Biurowo-Socjalnym Łowicz Wałecki Gm. Mirosławiec

Inwestor: WOMAR SERWIS Wojciech Trzciński

Generalny Wykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania:  Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, wykopy pod ławy fundamentowe, dostawa kruszywa budowlanego (piasek płukany, żwir, pospółka, kruszywo łamane), wynajem Koparko-Ładowarki, wynajem wywrotki, roboty ziemne, koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni brukowych, dostawa kruszywa drogowego, układanie nawierzchni z kostki brukowej, ułożenie krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem, wywóz gruzu wraz z utylizacją

Rolnicza Bioelektrownia Rzeczyca

Inwestor: Rolnicza Bioelektrownia Rzeczyca Sp. z o.o., z siedzibą ul. Ostów 18, 04-733 Warszawa

Generalny Wykonawca: Nijhuis Industries Central Europe Sp. z o.o. Ul. Sułkowskiego 15, 05-820 Piastów

Podwykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania:  Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, wykopy pod ławy fundamentowe, wynajem Koparko-Ładowarki, wynajem wywrotki, roboty ziemne, koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni brukowych, układanie nawierzchni z kostki brukowej, ułożenie krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem, roboty brukarskie

STACJA KONTROLI POJAZDÓW ŁAWECCY - ODDZIAŁ WAŁCZ

Inwestor: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe s.c. Dariusz Ławecki, Elżbieta Ławecka

Generalny Wykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania:  Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, wykopy pod ławy fundamentowe, dostawa kruszywa budowlanego (piasek płukany, żwir, pospółka, kruszywo łamane), wynajem Koparko-Ładowarki, wynajem wywrotki, roboty ziemne, koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni brukowych, dostawa kruszywa drogowego, układanie nawierzchni z kostki brukowej, ułożenie krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem, wywóz gruzu wraz z utylizacją

Przebudowa Drogi ul. Zaułek Chełmiński w Wałczu (odcinek od ul. Chełmińskiej do ogrodów działkowych)

Inwestor: Urząd Miasta Wałcz

Generalny Wykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakres zadania:  Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, wykopy pod ławy fundamentowe, dostawa kruszywa budowlanego, wynajem Koparko-Ładowarki, wynajem wywrotki, roboty ziemne, koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni brukowych, dostawa kruszywa drogowego, układanie nawierzchni z kostki brukowej, ułożenie krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem, wykonanie ogrodzenia, wykonanie nowego oświetlenia terenu, rozbiórka starych nawierzchni z płytek chodnikowych, wywóz gruzu wraz z utylizacją.

 
Powered by Phoca Gallery